„Pada deszcz a my bawimy się” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Pada deszcz a my bawimy się”

  • na podstawie bajek dowiedziały się, że warto okazywać wdzięczność oraz dzielić się
    z innymi tym, co sami posiadamy
  • rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe
  • uczyły się odróżniać właściwe zachowania od złych i podejmowały próby oceny zachowania bohaterów  bajki i historyjki obrazkowej
  • doskonaliły sprawność dłoni podczas zabaw z wykorzystaniem masy solnej
  • pokonywały swoją nieśmiałość podczas występów poza swoją salą