„Podróże małe i duże” – tydzień w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Podróże małe i duże”

  • poznały nazwy i wygląd podstawowych środków lokomocji
  • wzbogaciły słownictwo dotyczące podróży dalekich i bliskich /np. las, wieś, morze, góry…/
  • na podstawie literatury uczyły się tolerancji i poznawały przykłady właściwych zachowań
  • podejmowały próby układania swego imienia z liter /według wzoru/
  • rozwijały sprawność dłoni podczas rysowania kredkami świecowymi, sklejania sylwet z elementów oraz zabaw z wykorzystaniem drucików kreatywnych i plasteliny
  • doskonaliły poczucie rytmu i słuch muzyczny oraz starały się zapamiętać tekst nowej piosenki
  • rozwijały zainteresowania i umiejętność zgodnej współpracy
  • doskonaliły umiejętności samoobsługowe