Podsumowanie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Dnia 11 marca 2022 roku zostały wręczone nagrody dla dzieci, których prace zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym. Prace dzieci zostały nagrodzone na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Nagrody wręczył p. Rafał Mintaj, a otrzymały je dzieci z grupy Myszek – Stasiu i Emilka, z grupy Biedronek – Nina i Maja. Wszystkim serdecznie gratulujemy!