„Pomocnicy Mikołaja” – Kółko w grupie Żabek

 W środę 21 grudnia dzieci z grupy Żabek w czasie kółka sportowo – ruchowego doskonaliły umiejętność:

  • dobierania się w pary
  • spacerowania miedzy stojącymi dziećmi bez potrącania
  • biegania w różnych kierunkach – na dźwięk tamburyna szybko, na dźwięk bębenka wolno
  • ćwiczenia równowagi stojąc na jednej nodze
  • przechodzenia na czworakach slalomem pomiędzy pachołkami
  • tworzenia zaprzęgów ustawiając się jedno za drugim