Próbna ewakuacja w przedszkolu

W dniu 22 września w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja z udziałem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Próbna ewakuacja jest obowiązkowa, a jej zadaniem jest kształtowanie w dzieciach i pracownikach przedszkola odpowiednich nawyków tak, by w momencie prawdziwego zagrożenia działać szybko i właściwie. Jest to okazja do zweryfikowania istniejących procedur i działających w budynku systemów. Należy podkreślić, że dzieci pod opieką pracowników przedszkola bez paniki opuściły mury przedszkola i szybko zgromadziły się w wyznaczonych miejscach w ogrodzie przedszkolnym.

W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem, dlatego te ćwiczenia były  niezwykle ważne i potrzebne. Była to lekcja właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy
i umiejętności może zależeć życie innych ludzi.