„Proszę – nie pal” – kółko w grupie Biedronek

Najstarsze grupy w przedszkolu realizują  Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.  Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

Dzieci z grupy „Biedronek” postanowiły, podczas kółka zainteresowań, wykonać tabliczki z hasłem zachęcającym ich najbliższych do rzucenia palenia tytoniu. W dniu 19 listopada, który jest w tym roku Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu, tabliczki umieszczone były w holu przedszkola,
a następnego dnia dzieci zabrały je do domów, by zwrócić uwagę najbliższych na to, że palenie jest szkodliwe – szkodzi nie tyko palaczom, ale także dzieciom.