„Reniferek” – zabawa plastyczna w grupie Żabek

Zabawę plastyczną poprzedziło wysłuchanie bajki o „Zaczarowanym reniferze” oraz zabawa ruchowa przy muzyce – „Zaprzęgi reniferów”. Następnie dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy wykonać sylwetę renifera. Należało najpierw nakleić nosek i rogi na głowie renifera a potem głowę dokleić do tułowia renifera. Dzieci usprawniały dłonie, uczyły się uważnie słuchać poleceń i zgodnie pracować w towarzystwie kolegów. Wykonana praca sprawiła im radość, kolejny raz odniosły sukces co wzmocniło wiarę dzieci w ich możliwości.