Rodzinny czas – zajęcia tygodniowe w grupie Motyli

W ostatnim tygodniu maja, dzieci z grupy Motyli podczas codziennych zajęć poznawały treści związane z rodziną. Utrwaliliśmy członków rodziny doskonaląc jednocześnie umiejętność globalnego czytania. Poznaliśmy nazwę, wygląd i znaczenie Drzewa Genealogicznego. Doskonaliliśmy umiejętności komunikatywne, kompetencje społeczne, poczucie rytmu oraz umiejętności matematyczne.