Rozwiązujemy zadania tekstowe – kółko w grupie Biedronek

Dzieci potrafią już dodawać i odejmować z wykorzystaniem cyfr i znaków matematycznych zatem nadszedł czas na rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Przygotowując dzieci do zdobycia tej umiejętności bawiliśmy się zabawkami – były samochody na parkingu, lalki otrzymane w prezencie… Do rekwizytów występujących w zadaniu dzieci dobierały właściwe liczby i znaki matematyczne, a następnie rozwiązywały ułożone działania matematyczne. Na zakończenie dzieci otrzymały kartkę z tekstem zadania tekstowego, które należało dokładnie przeczytać, wykonać odpowiedni rysunek, napisać właściwe działanie matematyczne i rozwiązać je. Dzieci z wielkim zaangażowanie przystąpiły do pracy. Te, które potrzebowały pomocy w wykonaniu zadania  zgłosiły taką potrzebę i otrzymały pomoc. Wszystko, co wydarzyło się podczas tych zabaw matematycznych było  niezwykle ważne, bowiem  osiągnięcie  gotowości szkolnej to nie tylko  zdobycie umiejętności, ale też umiejętność radzenia sobie z trudnościami, umiejętność poproszenia o pomoc, radzenie sobie z emocjami, koncentracja na wykonywanym zadaniu, wiara w swoje możliwości.