„Siła przyrody” – zajęcia w grupie Myszek

Tuż po feriach zimowych dzieci z grupy Myszek realizowały temat pt. „Siła przyrody” podczas którego:

 • kształtowaliśmy zachowania proekologiczne np. segregacja odpadów, niemarnowanie jedzenia, unikanie korzystania z przedmiotów tworzonych z plastiku
 • kształtowaliśmy właściwy stosunek do ochrony środowiska
 • wyrabialiśmy nawyk podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska
 • poznaliśmy Ziemię jako jedną z planet Układu Słonecznego
 • zrozumieliśmy, że tylko Ziemia jest domem ludzi, zwierząt i roślin
 • poznaliśmy zniszczenia planety dokonane przez człowieka: wysypiska śmieci, dymy z fabryk, zanieczyszczone morza, rzek, oceanów
 • ustaliliśmy wspólnie z nauczycielem zasady, których trzeba przestrzegać by chronić Ziemię
 • rozpoznawaliśmy cechy przedmiotów
 • utrwalaliśmy nazwy figur geometryczne
 • segregowaliśmy figury według kształtu, koloru i wielkości
 • układaliśmy figury na planszy według legendy
 • poznaliśmy znaki matematyczne >,<,=