„Siły natury – wiatr, ogień, woda” – zajęcia tygodniowe w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Siły natury – wiatr, ogień, woda”

  • poznały przykłady niebezpiecznych sytuacji i sposoby radzenia sobie z nimi
  • dowiedziały się, że woda, wiatr i ogień są bardzo potrzebne, ale mogą też być niebezpieczne
  • kształtowały świadomość proekologiczną – dowiedziały się, że ludzie mają ogromny wpływ na przyrodę, która nas otacza
  • poznały nową piosenkę, dzięki której utrwaliły kolory podstawowe oraz rozwijały poczucie rytmu i umiejętność zapamiętywania tekstu z wykorzystaniem obrazków
  • doskonaliły orientację w przestrzeni – do przodu, do tyłu
  • rozwijały sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych
  • kształtowały nawyk dokładnego mycia rąk i wycierania tylko w swój ręcznik