„Skarby jesieni – owoce i warzywa” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” kontynuowały realizację tematu „Skarby jesieni – owoce i warzywa”

  • nazywały zgromadzone w kąciku przyrody warzywa i owoce oraz przyporządkowywały je do właściwych ilustracji
  • rozwijały umiejętność zapamiętywania – nauka wierszyka  „Spadła gruszka…”
  • rozpoznawały warzywa i  owoce po dotyku oraz smaku
  • wzbogaciły doświadczenia plastyczne wykonując pracę plastyczną „Owoce” – malowanie wodą /wykorzystanie kolorowanek wodnych/
  • podejmowały pierwsze próby kodowania z wykorzystaniem chusty animacyjnej
  • doskonaliły poczucie rytmu i rozwijały umiejętność gry na klawesach, marakasach, kołatkach i janczarach
  • upewniły się, że po zakończonej zabawie należy odkładać zabawki na wyznaczone miejsce