„Skarby jesieni – owoce i warzywa” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały temat kompleksowy „Skarby jesieni – owoce i warzywa”:
– dowiedziały się, że jedzenie owoców i warzyw jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia
– wzbogaciły słownictwo i wiedzę na temat otaczającej przyrody
– podejmowały próby liczenia, np.  naturalnych owoców, o których opowiadał poznany  wiersz
– rozpoznawały zgromadzone owoce po dotyku
– wzbogaciły doświadczenia plastyczne wykonując pracę plastyczną „Jesienne drzewo” – wykorzystały folię aluminiową i farby plakatowe do wykonania kolorowych liści
– upewniły się, że drzewa są bardzo potrzebne i nie wolno ich niszczyć
– uczyły się prostego tańca w parach przy piosence, pt. „Owocowe przysmaki”
– doskonaliły umiejętność reagowania na umówione hasło