„SKARBY JESIENI” – ZAJĘCIA W GRUPIE MYSZEK

Dzieci z grupy Myszek od 18.10 do 22.10 realizowały temat „Skarby jesieni” podczas którego:
– obchodziły Dzień Listonosza poznając ubiór oraz charakterystyczne atrybuty jego pracy
– zrozumiały, że praca listonosza jest bardzo odpowiedzialna
– utrwaliły swój adres zamieszkania oraz umiejętność przedstawienia się na forum grupy
– poznały drogę listu od adresata do nadawcy
– poznały literę „i, I” wielką i mała, drukowaną oraz pisaną
– poznały nazwy grzybów jadalnych i trujących
– zrozumiały jakie jest niebezpieczeństwo płynące ze spożywania nieznanych grzybów
– przeliczały grzybki w lesie
– wyodrębniały głoski w nagłosie i wygłosie
– kreśliły na szarym papierze zygzaki zieloną pastelą
– doskonaliły umiejętność składania koła na pół w trakcie tworzenia pracy plastycznej w grupie
– układały zdania o zaproponowanych przetworach
– podawały nazwy warzyw i owoców z których powstały przetwory
– porównywały wielkość słoików
– doskonaliły umiejętność przeliczania
– kreśliły cyfrę 2 w powiększonej liniaturze