„Śladami zwierząt wiejskich”- kółko w grupie Pszczółek

Dnia 7 marca odbyło się kolejne kółko sensoryczno-plastyczne w grupie Pszczółek, tym razem tematyka związana była ze zwierzętami wiejskimi. Zadaniem dzieci było odszukanie ukrytych w kolorowym ryżu śladów zwierząt, a następnie dopasowanie ich do odpowiedniego zwierzęcia. Podczas zabawy dzieci utrwaliły podstawowe zwierzęta wiejskie i zapoznały się z ich śladami. Na zakończenie w celu utrwalenia wykonały kartę pracy- łącząc ślady ze zwierzętami, rozwijając przy tym prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego.