„Ślimak” zajęcia z wykorzystaniem pedagogicznego systemu kształcenia EDUKACJI PRZEZ RUCH D. Dziamskiej – grupa Myszek

W środę 28.10.2020 podczas zajęć plastyczno- muzycznych dzieci z grupy Myszek pracowały systemem kształcenia Edukacji Przez Ruch. Twórcą jest Pani Dorota Dziamska. W systemie tym  chodzi o  przede wszystkim  zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się/ zabawy. Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający świat. Podczas zajęć ruch powinien być zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką lub z niej wyprowadzany. Dzieci doskonaliły: umiejętność orientowania się na kartce papieru, sprawność manualną (rysowanie spirali, kreślenie linii pionowych, wycinanie, składanie papieru wg instrukcji) szybką  reakcję na sygnał dźwiękowy oraz poczucie rytmu. Myszki  podczas zajęć były bardzo skupione świetnie się przy tym bawiły a efektem było stworzenie pracy grupowej. Brawo Myszki!