Spotkanie z policją dzieci z grupy Myszek i Biedronek

Dnia 19 października 2021r. nasze przedszkole odbyło się spotkanie z policjantkami. Panie przeprowadziły prelekcję, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Dzieci zapoznały się  z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia przez jezdnię oraz wzięły udział w edukacyjnej zabawie w ruch uliczny. W spotkaniu uczestniczył również Sierżant Pyrek, który wraz z policjantkami przedstawił najmłodszym stronę internetową pt. „Pyrkowa kraina”, zawierającej rozmaite gry i konkursy dla dzieci. Zwieńczeniem tego wydarzenia było wspólne zbudowanie makiety miasta.  Tego typu spotkania mają niewątpliwie wpływ na podnoszenie poziomu świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa.