Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje – tygodniowe zabawy tematyczne w grupie Motyli

W minionym tygodniu tematem przewodnim codziennych zajęć dydaktycznych w grupie Motyli było dbanie o przyrodę i naszą planetę. Podczas wspólnych zabaw dzieci wzbogaciły swoją wiedzę w zakresie tematyki przyrodniczej, w tym zasad zachowania w lesie, recyklingu i segregacji odpadów. Dzieci rozwijały swoje kompetencje społeczne, komunikacyjne, matematyczne oraz umiejętności muzyczne i plastyczne. Wykonaliśmy także pracę plastyczną „Kocham swoją planetę”.