Światowy Dzień bez Tytoniu

W dniu 31 maja przypada Światowy Dzień bez Tytoniu i właśnie z tej okazji dzieci
z grupy „Biedronek” wykonały plakaty pokazujące szkodliwość palenia i zachęcające dorosłych do rzucenia palenia. Realizujemy w przedszkolu  program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”, którego duża część poświęcona jest ukazaniu szkodliwości  biernego palenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość dymu dla dziecięcych organizmów. Tym razem dzieci pracowały w pięciu zespołach. Samodzielnie mogły wybrać potrzebne im napisy, wydrukowane symbole… Dzieci w każdej grupie musiały same rozdzielić zadania i wykonać pracę. Jak można zobaczyć w holu przedszkolnym wszystkie prace są czytelne i naprawdę estetyczne, co świadczy także o umiejętnościach społecznych – dzieci zgodnie porozumiewały się, liczyły się ze zdaniem innych dzieci, czuły się współodpowiedzialne za ostateczny wygląd wykonywanego plakatu.

Dzieci niewątpliwie troszczą się o zdrowie najbliższych, zatem drodzy palacze może warto rzucić palenie, by zadbać o zdrowie swoje i dzieci.