Tacy sami a jednak inni – Święto Dzieci – zajęcia dydaktyczne w grupie Motyli

W minionym tygodniu podczas codziennych zajęć bogaciliśmy wiedzę na temat dzieci z całego świata. Temat związany oczywiście z obchodzonym 1 czerwca Dniem Dziecka. Podczas codziennych zabaw kierowanych doskonaliliśmy umiejętności matematyczne, muzyczno-rytmiczne, plastyczne. Doskonaliliśmy kompetencje społeczne i komunikacyjne. Dzieci poznały słowo „tolerancja” i jego znaczenie oraz wykonały grupowy plakat.