„Tajemnice świata” – zajęcia w grupie Myszek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Myszek realizowały blok tematyczny „Tajemnice świata” podczas którego:

  • rozpoznawały i nazywały literę „w, W” małą i wielką drukowaną i pisaną
  • podawały wyrazy których nazwa rozpoczyna się głoską „w”
  • przestrzegały zasad bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem prądu
  • zrozumiał do czego służy prąd oraz które z urządzeń domowych są zasilane prądem
  • poznały zastosowanie domowych urządzeń elektrycznych
  • poznały sytuacje w których może dojść do porażenia prądem w domu i na podwórku
  • poznały zawody wykonywane przez kobiety
  • prawidłowo przeliczały kwiaty
  • odczuwały radosny nastrój święta Dnia Kobiet