„TYDZIEŃ NAUKOWCA”

W minionym tygodniu dzieci postanowiły zbadać właściwości wody. Woda jest niezastąpiona w utrzymaniu właściwej higieny. Dlatego przy okazji rozmów na ten temat przedszkolaki wykonały różne zabawy i eksperymenty właśnie przy użyciu wody. Określały jej smak i kolor, sprawdzały, co może się rozpuścić i jak zmieni się smak i wygląd wody. Następnie sprawdzaliśmy, co pływa a co tonie. Dzieci same próbowały utworzyć wnioski z doświadczenia. Po zabawach z wodą dzieci obiecały codziennie pić wodę. Dzieci podczas różnych zabaw i zajęć dowiedziały się jak ogromne znaczenie ma woda w przyrodzie. Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu. Wyrabialiśmy także umiejętność mieszania barw podstawowych dla uzyskania barw pochodnych. Poznaliśmy również właściwości lodu kształtując zdolność do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk.