„Uczymy się odejmować” – kółko w grupie Biedronek

Podczas zabawy matematycznej dzieci doskonaliły umiejętność liczenia z wykorzystaniem  cyfr  i znaków matematycznych. Rozwiązywały swoje pierwsze, proste zadania tekstowe. Dowiedziały się, w jaki sposób mogą wykonać rysunek do zadań z odejmowaniem. Jednym z zadań było wykonanie działań matematycznych z wykorzystaniem znaków: +, -, =. Ich wynikom przyporządkowane  były kolory, którymi odpowiednio  należało pokolorować  obrazek.

Dzieci pracowały w skupieniu, z ogromnym zainteresowaniem. Bardzo lubią nasze zabawy matematyczne, co wyraźnie przekłada się na ich umiejętności matematyczne.