„Urządzenia elektryczne”- zajęcia w grupie Biedronek

Zajęcia tygodniowe upłynęły w naszej grupie podczas realizacji bloku tematycznego „Urządzenia elektryczne”

  • Poznawaliśmy nazwy różnych urządzeń elektrycznych
  • Dowiedzieliśmy się jakie przeznaczenie mają poszczególne urządzenia
  • Poznaliśmy ekologiczne źródła prądu
  • Stworzyliśmy własne źródła prądu – wiatraki
  • Doskonaliliśmy słuch fonematyczny
  • Poznaliśmy zapis graficzny litery L,l
  • Przeliczaliśmy z użyciem liczmanów i używaliśmy znaków <,>,=
  • Śpiewaliśmy i tańczyliśmy