„Urządzenia w moim domu” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały temat „Urządzenia w moim domu” podczas którego:

 • odpowiadały na pytania dotyczące wiersza
 • poznały wybrane urządzenia elektryczne
 • odgadywały zagadki o urządzeniach zasilanych prądem
 • określały ich wygląd, przeznaczenia i pomocy w codziennym życiu
 • zrozumiały, że należy zachować ostrożność w kontakcie z prądem
 • naklejały na kartce papieru wycięty okrąg
 • naklejały kółka w wyznaczonym miejscu
 • grały na przedmiotach kuchennych tworząc orkiestrę
 • doskonaliły umiejętność rytmicznego wydobywania dźwięku z instrumentu
 • liczyły w zakresie 3
 • stosowały prawidłowo przyimki: na, pod, za, w
 • określały liczebność zbiorów za pomocą określeń: mało – dużo
 • kontynuowały rytm podany przez nauczyciela