W królestwie zwierząt egzotycznych – tydzień w grupie Pszczółek

Tydzień od 20 do 24 czerwca w grupie Pszczółek był poświęcony tematyce związanej ze zwierzętami egzotycznymi. Przedszkolaki:

  • Poznały egzotyczne zwierzęta za pomocą ilustracji i prezentacji
  • Dobierały obrazki zwierząt egzotycznych w pary
  • Utrwalały pojęcie duży/średni/mały segregując obrazki zwierząt
  • Dopasowywały zwierzątka do ich cieni
  • Uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem maty do kodowania
  • Brały udział w zadaniach o tematyce związanej ze zwierzętami egzotycznymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej