W Sklepie – doskonalenie umiejętności klasyfikowania, przeliczania i kodowania – kółko zainteresowań w grupie Motyli

12 maja na cotygodniowym kółku zainteresowań dzieci z grupy Motyli doskonaliły swoje umiejętności matematyczne podczas zabaw w tematyce sklepów. Utrwaliliśmy informacje dotyczące zawodu sprzedawcy. Klasyfikowaliśmy sklepy i przedmioty ze względu na podaną cechę. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania i porównywania liczebności zbiorów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw z matą do kodowania, tym razem doskonaliliśmy umiejętność układania kodu, a następnie sprawdzaliśmy nasz kod podczas ustawianie kubeczków na macie.