„Warzywa w koszyku” – kółko w grupie Biedronek

Podczas zabawy matematycznej dzieci otrzymały sylwety koszyczków, do których wkładały kolejne „warzywa” sprawdzając co chwilę ile ich jest w środku. Odpowiadały na pytania typu: Były dwa warzywa i dołożyłeś jeszcze dwa – ile teraz masz warzyw? W ten sposób zdobywały oczywiście umiejętność dodawania. Odkładając warzywa z koszyka kolejno po jednym uczyły się odejmować. Porównywały także ilość „warzyw” w poszczególnych koszykach. Dzieci licząc korzystały z przygotowanych dla nich cyfr. Niektóre wykorzystywały cyfry 1,2,3 poznane
w bieżącym roku szkolnym. Inne dzieci wykorzystywały wszystkie cyfry, a nawet znaki matematyczne + oraz =. Zadania miały zróżnicowaną trudność, aby każdy mógł odnieść swój mały sukces. Pracowały tak chętnie, że oprócz „warzyw” policzyły również, zgromadzone w kąciku przyrody, kasztany.