„Ważna rocznica…”

1 września jak co roku dzieci z naszego przedszkola udały się na uroczystość związaną z upamiętnieniem  83 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przedszkolaki bardzo uważnie obserwowały i brały udział w zgromadzeniu składając wiązanki  przy Pomniku Poległych i Pomordowanych za Polskę i Wolność a także  śpiewając hymn narodowy. Uczestniczenie w takich wydarzeniach w naturalny sposób rozwija wrażliwość patriotyczną dzieci oraz  poczucie przynależności społecznej. Ważne jest aby  podtrzymywać tradycje, zwyczaje zgodnie z powiedzeniem „czym skorupka za młodu nasiąknie…”