„Wesołe Smyki ćwiczą języki” – Dzień logopedy w grupie Motyli, Myszek i Biedronek

Dnia 7 marca 2022 roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu Europejski Dzień Logopedy. Dzieci z grupy Motyli, Myszek i Biedronek uczestniczyły w zajęciach, mających na celu wspieranie prowadzonej terapii logopedycznej oraz zapobieganie występowaniu problemów logopedycznych. Najmłodsi dowiedzieli się kim jest logopeda, jak wygląda jego praca oraz na co należy zwrócić uwagę, aby poprawnie mówić. Dzieci podczas spotkania wykonywały  ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, a także uczestniczyły w interesujących zabawach z wykorzystaniem materiału wyrazowo-obrazkowego, wierszyków, a także łamańców językowych, doskonalących wymowę trudnych głosek. Podsumowaniem zajęć była zabawa logorytmiczna, w której dzieci uczestniczyły z wielkim zaangażowaniem. Spotkanie było bardzo interesujące i przebiegało w miłej atmosferze.