„Wielkanocne niespodzianki – wspominamy święta” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Wielkanocne niespodzianki – wspominamy święta”

 • podejmowały próby wypowiadania się na określony temat przed grupą dzieci
  i dorosłymi
 • składały obrazki z części oraz dobierały obrazki w pary
 • obserwowały zmiany w przyrodzie podczas spaceru, prac w kąciku przyrody
  i w przedszkolnym ogródku
 • dowiedziały się, jakie zachowania ludzi szkodzą naszej planecie, a jakie są właściwe
 • kształtowały postawę proekologiczną
 • rozwijały zainteresowanie literami-układały napisy z liter według podanego wzoru, czytały globalnie wybrane wyrazy związane z tematem kompleksowym
 • uczyły się skupiać uwagę na wykonywanym zadaniu i na słuchanym tekście czytanym przez dorosłych
 • doskonaliły umiejętność liczenia w zakresie 5 i więcej według indywidualnych możliwości
 • uczyły się prawidłowo trzymać kredkę, pędzel
 • rozwijały zainteresowania muzyczne i pamięć ruchową
 • utrwalały zasady właściwego zachowania zawarte w kodeksie przedszkolaka