„Wielkie wyprawy” w grupie Biedronek

Tydzień zajęć dydaktycznych w grupie Biedronek upłynął pod hasłem „Wielka wyprawa” podczas której dzieci

  • Poznały znaczenie słowa „odkrywca”
  • Dowiedziały się jakiego odkrycia dokonał Krzysztof Kolumb
  • Za pomocą zmysłów rozpoznawały zawartość „Kuferka skarbów”
  • Nazywały i utrwalały środki transportu dzięki którym mogą się wybrać w podróż
  • Poznały literę R,r oraz zapis graficzny liczby 6
  • Przeliczały w zakresie 1-10 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
  • Obchodziły Walentynki i Dzień Kota
  • Wykonywały piękne prace plastyczne
  • Gościły mamę Michała, która przyniosła nam wspaniałego kota – dziękujemy!!