„Wiosenne Dni Nietypowe” – zajęcia w grupie Myszek

Dzieci z grupy Myszek w minionym tygodniu realizowały temat kompleksowy pt.
„Wiosenne Dni Nietypowe” podczas którego:

 • kultywowały tradycje wiosenne związane z nadejściem wiosny
 • utrwaliły wiadomości dotyczące zwiastunów wiosny
 • opowiadały o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną
 • czerpały radość ze wspólnej zabawy
 • doskonaliły umiejętność czytania prostych zdań oraz wyrazów
 • utrwaliły nazwy oraz wygląd wybranych wiosennych kwiatów: przebiśniegi, krokusy, sasanki, żonkile, zawilce
 • odczytywały globalnie nazwy kwiatów wiosenny
 • układały z rozsypanki literowej nazwy kwiatów
 • układały z rozsypanki sylabowej wyrazy
 • wykazywały opiekuńczy stosunek wobec zwierząt
 • zwiększyły świadomość dotyczącą zespołu Downa
 • zrozumiały jak ważną rolę odgrywa woda w życiu człowieka, zwierząt i roślin
 • poznały literę J, j
 • wyodrębniały głoski w wyrazach