Wiosenne wieże – kółko matematyczne z elementami kodowania w grupie Motyli

Wieża… słowo kojarzące się z budowlą potrafi zapewnić dzieciom niezwykłą frajdę, jednocześnie rozwijając ich umiejętności matematyczne i koncentrację uwagi. Podczas zabaw kierowanych na kółku zainteresowań, dzieci z grupy Motyli poznały różne sposoby tworzenia wież, budowały wieże z samochodzików, plastikowych kubeczków, a także układały wieże z obrazków. Kolejnym etapem zabawy było ułożenie wieży według kodu kubeczkowego – podczas tego zadania dzieci doskonaliły koncentrację uwagi, umiejętność kojarzenia  i łączenia cech oraz przeliczania. Na zakończenie zajęć dzieci współpracując w parach tworzyły własne wieżowe kody i układały wieże z obrazków. Zabawa nie miała końca.