„Z kulturą za pan brat” – tydzień w grupie Biedronek

W tym tygodniu realizowaliśmy blok tematyczny „Z kulturą za pan brat”.

Dzieci:

  • Uczestniczyły  w zabawie dydaktycznej z wykorzystaniem opowiadania pt.” Kornelia i Stefan”.
  • Wypowiadały się na temat szacunku do ludzi, zwierząt, przyrody.
  • Poszerzyły wiedzę dotyczącą muzeum.
  • Poznały literę „f”, „F” małą i wielką, pisaną oraz drukowaną.
  • Uczestniczyły w zabawach rytmicznych, powtarzając rytmy wygrywane przez innych oraz rozwijały kreatywność tworząc własne improwizacje taneczne do utworów.
  • Układały kompozycje  z kubeczków według osi symetrii.
  • Współpracowały w parach, układając przedmioty, zgodnie z lustrzanym odbiciem.
  • Obchodziły „Dzień Ziemi”.
  • Rozwijały sprawności manualne oraz kreatywność i pomysłowość tworząc pracę plastyczną.