„Z KULTURĄ ZA PAN BRAT” – ZAJĘCIA W GRUPIE MYSZEK

W minionym tygodniu dzieci z grupy Myszek realizowały temat „Z kulturą za pan brat” podczas którego:

 • wzbogaciły słownik o nazwy elementów niezbędnych do tego, aby powstało przedstawienie: scena, aktor, kurtyna, kostiumy, muzyka, scenografia, reżyser, pacynka, kukiełka, marionetka
 • poznały wystrój teatru
 • przygotowały kącik teatralny
 • zdobyły wiedzę o pracy aktorów
 • poznały atrybuty pracy aktora
 • poznały zasady zachowania się podczas przedstawienia
 • zrozumiały jak powstaje spektakl
 • wyodrębniały głoski na początku i na końcu wyrazu
 • dopasowywały nazwy do obrazków
 • poznały wartość jaką jest szacunek
 • zrozumiały, że szacunek to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby
 • zrozumiały, że należy okazywać szacunek zarówno dorosłym jak i dzieciom
 • rozpoznawały i nazywały literę „ł” małą i wielką drukowaną
 • wymieniały głoski w wyrazie łata przypinając odpowiednią liczbę cegiełek na tablicę
 • zastępowały białe cegiełki, niebieskimi i czerwonymi
 • poznały cyfrę 9