Zabawy i ćwiczenia z elementami metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – kółko w grupie Żabek

W czasie czwartkowego kółka dzieci z grupy Żabek brały udział w zabawach i ćwiczeniach
z elementami metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne podczas którego:

  • utrwalały swoje części ciała oraz podejmowały próbę wskazywały wybranych części partnera
  • maszerowały z wysoko uniesionymi kolanami
  • podejmowały próbę maszerowania między pachołkami
  • tworzyły pary oraz aktywnie współpracowanie w nich
  • rozwijały umiejętności ruchowych: chód, bieg, skok