Zabawy matematyczne z matami do kodowania – kółko zainteresowań w grupie Motyli

W czwartek 31 marca podczas zabaw na kółku zainteresowań dzieci z grupy Motyli doskonaliły umiejętności z zakresu matematyki – liczenie, rozpoznawanie cyfr oraz figur geometrycznych, segregowanie i łączenie cech, a także z zakresu kodowania – układanie elementów na macie do kodowania zgodnie z instrukcją maty – łączenie cech (kolor-ilość, kolor-kształt). Ponadto doskonaliliśmy umiejętność współpracy w małych zespołach.