Zajęcia logorytmiczne w grupie Motyli, Myszek i Biedronek

„Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc”. Pod takim hasłem dnia 28.04.2021r. odbyły się zajęcia logorytmiczne w grupie Motyli, Myszek i Biedronek. Spotkania te wspomagają motorykę, słuch i mowę dziecka. Dzięki temu, że są wykonywane przy muzyce kształtują świadomy ruch, pogłębiony przeponowy oddech, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację przestrzenną oraz szybką reakcję na określone polecenia. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w proponowanych zadaniach m.in. grały na instrumentach, usprawniały tor oddechowy oraz wzięły udział w improwizacji muzycznej pt. Taniec kwiatów”.