Zajęcia logorytmiczne w grupie Żabek i Pszczółek

Dnia 5 lutego 2021 roku, dzieci z grupy Żabek i Pszczółek uczestniczyły w zajęciach logorytmiczych pt. „Skaczę. klaszczę, mówię”, które miały na celu wspomaganie rozwoju mowy. Przedszkolaki poprzez dotyk odgadywały, co znajduje się w worku oraz ćwiczyły oddech dmuchając na kolorowe piórka. Ciekawym elementem spotkania były ćwiczenia buzi i języka, podczas których dzieciom towarzyszył asystent Filip. Nie zabrakło także zabaw ortofonicznych między innymi „Co robi miś?”. Wesołe Smyki ćwiczyły również rytmiczny marsz przy dźwiękach tamburyna oraz brały udział w zabawach muzycznych w kole. Dzieci wykonywały wszystkie zadania z dużym zaangażowaniem i  wielką radością.