„Znam różne sposoby, aby coś zmierzyć” – kółko matematyczne w grupie Myszek

W tym tygodniu 13 listopada kółko matematyczne poświęcone było pomiarom różnymi sposobami. Jeden z obszarów z zakresu edukacji matematycznej, charakterystyczny dla edukacji przedszkolnej, to miara i mierzenie. Podczas realizowania tego zagadnienia dziecko ustala, co jest większe, co mniejsze, dokonuje pomiaru na różne sposoby, np.: dłonią, palcami, krokami, stopą czy określonymi przedmiotami oraz porównuje długości, np.: pasków, sznurków, przedmiotów codziennego użytku. Ponadto dzieci zapoznają się w tym okresie z przyrządami służącymi do mierzenia. Dzieci z Myszek poznawały różne rodzaje miar oraz pomiarów tymi miarami i nie tylko. Przedszkolaki były bardzo zaskoczone faktem, że mierzyć można sznurkiem, stopą, patykiem itd. Chętnie próbowały wszelkiego rodzaju mierzenia i ze zdziwieniem określały wyniki swoich doświadczeń pomiarowych. Tak więc starszaki poznały kolejną umiejętność z dziedziny matematyki.