„Zwierzęta też mają mamy” – zajęcia tygodniowe w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Zwierzęta też mają mamy”

 • rozwijały zainteresowania – wzbogacały wiedzę na temat świata otaczającej przyrody
 • nazywały zwierzęta żyjące w zagrodzie wiejskiej
 • poznały ciekawostki z życia zwierząt żyjących na wiejskim podwórku – np. pokarm, miejsce życia, zwyczaje…
 • rozpoznawały zwierzęta po wydawanych odgłosach i próbowały naśladować je
 • poznały nową piosenkę nawiązującą do tematu kompleksowego
 • dobierały sylwety zwierząt do pary – zwierzę dorosłe i młode, np. krowa – cielaczek…
 • słuchały bajek czytanych, m.in. przez rodzica
 • dowiedziały się, co to znaczy być pożytecznym i pracowitym na podstawie multimedialnej bajki edukacyjnej
 • rozwijały umiejętności matematyczne – segregowały sylwety wg podanej cechy, doskonaliły orientację w przestrzeni – za, przed, w górę, na dół, liczyły elementy zbioru
 • doskonaliły małą i dużą motorykę, np. podczas rysowania kredą po asfalcie, lepienia
  z plasteliny, zabaw z wykorzystaniem drucików kreatywnych, sklejania pszczółki
  z elementów
 • uczyły się zgodnej współpracy w parze i w małym zespole dzieci