Akcja Góra Grosza

Nasze przedszkole od kilku lat aktywnie uczestniczy w akcji „Góra grosza” prowadzonej przez Towarzystwo Nasz Dom. Wspólnie zbieraliśmy „żółte pieniążki” oraz drobne monety aby wspomóc finansowo dzieci, które wychowują się poza swoim rodzinnym domem. Za jeden grosz nie można nic kupić, jednak jeśli uzbiera się olbrzymią „górę grosza”, to naprawdę można zebrać ogromny fundusz. Tegoroczna kwota została przekazana Towarzystwu Nasz Dom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się w naszą akcję  !!!