Kółka zainteresowań w Przedszkolu Wesoły Smyk

Bezpłatne oraz odpłatne zajęcia dodatkowe w naszym Przedszkolu

Kółka zainteresowań

Zajęcia w kółkach zainteresowań odbywają się w trakcie roku szkolnego od października do maja.

Co tydzień, poszczególne grupy przedszkolaków uczą się przez zabawę, rozwijając swoją wiedzę i umiejętności.

Kliknij na ikonę grupy aby dowiedzieć się więcej

Grupa Żabek

Kółko matematyczno-muzyczne

 

Grupa Pszczółek

Kółko matematyczne

Grupa Motylków

Kółko matematyczno-plastyczne

Grupa Myszek

Kółko muzyczno-taneczne

Grupa Biedronek

Kółko plastyczno-techniczne

Grupa Żabek - Przedszkole Chodzież

Kółko matematyczno-muzyczne

„Małe Smyki uczą się matematyki”

Na tych zajęciach dzieci kształtują swoje zdolności nabywając wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Treści są wspomagane aktywnością muzyczną, głównie o treści matematycznej. Dzieci poznają cyfry, uczą się liczyć.
Główną metodą stosowaną na zajęciach jest pedagogika zabawy, a także metoda samodzielnych doświadczeń oraz rozwiązywanie postawionych zadań.

Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze dobrą zabawę!

Kółko w grupie ŻABEK odbywa się w każdy poniedziałek od 14:15 do 14:45 top

Kółko matematyczne

„Mali miłośnicy matematyki”

Na tych zajęciach dzieci kształtują swoje zdolności nabywając wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Treści są wspomagane aktywnością muzyczną, głównie o treści matematycznej. Dzieci poznają cyfry, uczą się liczyć.
Główną metodą stosowaną na zajęciach jest pedagogika zabawy, a także metoda samodzielnych doświadczeń oraz rozwiązywanie postawionych zadań.

Matematyka to nie tylko liczby i liczenie. W zajęciach o tematyce matematycznej chodzi w szczególności o rozwijanie przydatnych na co dzień umiejętności. 

Dzieci z radością odkrywają, że matematyka otacza ich z każdej strony. Tutaj uczmy się:

  • rozwijania zdolności przyporządkowywania i porównywania
  • kształtowania pojęć zbioru, liczb oraz wielkości i ciężaru
  • doskonalenia podstaw liczenia i klasyfikowania przedmiotów
  • rozwijania umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych oraz kolorów
  • podstawy rytmiki
Grupa Pszczółek - ikonka

Kółko w grupie PSZCZÓŁEK odbywa się w każdą środę od 14:15 do 14:45 top

Grupa Żabek - Przedszkole Chodzież

Kółko plastyczno-muzyczne

„Gramy, malujemy i tańczymy – muzyką dobrze się bawimy”

Zabawy i ćwiczenia na tych zajęciach mają charakter ogólnorozwojowy.

Podczas zajęć prowadzimy ćwiczenia z rytmiki, oraz rozwijające sprawności manualne naszych przedszkolaków.

Szczególną uwagę przywiązujemy do wspólnych zajęć układów tanecznych, które dzieci wykonują przy akompaniamencie prostych instrumentów muzycznych.

Dla odprężenia i relaksu wykonujemy prace plastyczne, które rozwijają wyobraźnię oraz sprawności manualne.

Kółko w grupie MOTYLI odbywa się w każdy poniedziałek od 14:15 do 14:45 top

Kółko muzyczno – taneczne

„Mali muzykanci”

Najważniejszym celem tych zajęć są zabawy przy muzyce jako jednej z najważniejszych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia kładą nacisk na rozwój poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, wspólnego śpiewania.

Zajęcia umuzykalniające wspomagają kreatywność, wyobraźnię oraz wrażliwość naszych przedszkolaków.

W trakcie zabaw muzycznych oraz wspólnych tańców dzieci integrują się wspomagają poczucie wiary we własne możliwości.

Grupa Pszczółek - ikonka

Kółko w grupie MYSZEK odbywa się w każdą czwartek od 14:15 do 14:45 top

Grupa Żabek - Przedszkole Chodzież

Kółko plastyczno – techniczne

„Biedronki sprawne  rączki mają – wszystkich dorosłych wprost zachwycają”

Różnorodne formy aktywności plastycznej i technicznej, w tym kółku zainteresowań, rozwijają u dzieci uzdolnienia i zainteresowania artystyczne.  Rozwijają wrażliwość oraz poczucie estetyki.

Dzieci uczą się współdziałania  w zespole i rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej.

Uczą się planowania działań, realizacji oraz kończenia swoich prac. Docenią także wkład i pracę innych dzieci.

Możliwości i dokonania przedszkolaków są ogromne, wystarczy tylko umiejętnie je poprowadzić i nagradzać efekty.

Kółko w grupie BIEDRONEK odbywa się w każdy wtorek od 14:15 do 14:45 top

Tygodniowy harmonogram kółek zainteresowań z podziałem na grupy

 

Przedszkole Chodziez - Harmonogram zajęć dodatkowych