Oferta przedszkola Wesoły Smyk w Chodzieży

Oferta przedszkola

Realizacja podstawy programowej

Zajęcia dodatkowe:

 • rytmika,
 • języki – angielski,
 • twórcze zajęcia plastyczne
 • religia ( dla dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym )
 • Kółka zainteresowań (Plastyka dla Smyka, Mali odkrywcy, Teatr uczy, Mały artysta, Wesoło migamy, )
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
 • zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z terapeutą pedagogicznym
 • zajęcia rehabilitacyjne zajęcia aktywizującymi metodami ( metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej, Kinezjologii edukacyjnej Dennisona)

Opieka specjalistów:

 • Logopeda
 • Psycholog
 • Fizjoterapeuta
 • Pedagog specjalny

Udział w koncertach muzycznych, teatrzykach na terenie przedszkola (co miesiąc nieodpłatnie )

Udział w uroczystościach przedszkolnych wg kalendarza uroczystości – Pasowanie na przedszkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, Jasełka,Dzień babci i dziadka , Dzień rodziny , Dzień Dziecka, Pożegnanie starszaków, itp.)

Wycieczki w okolicach miasta– poznawanie ciekawych zawodów

Wyposażenie dzieci w artykuły do zajęć plastycznych

Organizacja dodatkowych warsztatów dla dzieci:

 • zajęcia z pierwszej pomocy, uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • Warsztaty dla rodziców- spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte
 • Paczki okolicznościowe – Mikołaj, Gwiazdka, Wielkanoc
 • Program Adaptacyjny w miesiącu sierpniu

 

Opłaty

Opłata stała – 260,00 zł miesięcznie ( nie podlega zwrotowi) w tym:

Ulgi: w przypadku , gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłata stała ulega obniżeniu:
– o 40 % za drugie dziecko i wynosi 156,00 zł
– o 70 % za trzecie i każde następne dziecko i wynosi 78,00 zł
– o 50 % dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Odpłatność za wyżywienie – 9,00 zł dziennie ( opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka)

Zajęcia dodatkowe płatne:

 • balet
 • karate
 • robotyka
 • mini piłka nożna
 • taniec nowoczesny
 • dzień urodzin mojego dziecka

Więcej na temat zajęć dodatkowych płatnych znajdziesz [tutaj]

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dziecka NW –płatne przez rodziców- kwota ustalana w miesiącu czerwcu z rodzicami i ubezpieczycielem.

Więcej informacji, oraz pliki do pobrania dotyczące ubezpieczenia w dziale UBEZPIECZENIE