Nasi specjaliści

Logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta

Logopeda w przedszkolu

 

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza wstępną diagnozę logopedyczną wśród dzieci przedszkolnych.

Po konsultacjach z wychowawcą oraz rodzicami rozpoczyna indywidualną profilaktykę i terapię wad wymowy oraz wspomaga rozwój kompetencji językowych.

Zajęcia logopedyczno – terapeutyczne prowadzi
logopeda pani Marta

Przedszkolny logopeda - ćwiczenie wymowy

Zajęcia z terapii logopedycznej odbywają się:
Szczegóły wkrótce…

Pedagog i psycholog w przedszkolu

 

Pedagog obserwuje dzieci w trakcie zajęć, pomaga rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, prowadzi badania diagnostyczne na prośbę rodziców, proponuje odpowiednie formy pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach.
Prowadzi doradztwo oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców i nauczycieli, prowadzi zajęcia z dziećmi potrzebującymi pomocy.

Przedszkolnym pedagogiem i psychologiem jest
mgr Joanna Rutkowska-Stachowiak.

Pedagog psycholok przedszkolny

Zajęcia z pedagogiem i psychologiem przedszkolnym odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 8.30 – 13.00

Fizjoterapeuta w przedszkolu

 

Zajęcia fizjoterapeutyczne prowadzi

Fizjoterapeuta zajęcia z dzieckiem w przedszkolu

Zajęcia z fizjoterapii odbywają się: