Odpłatność w roku 2023/2024

Opłaty w roku szkolnym 2023/2024

 

Rodzice zobowiązani są do uiszczania czesnego, co miesiąc z góry, w terminie od 10-go do 13- go każdego miesiąca w siedzibie przedszkola lub na konto bankowe przedszkola.
Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

NUMER KONTA BANKOWEGO:
Niepubliczne Przedszkole Nr 3 ”Wesoły Smyk”
ul. B. Prusa 14;
64-800 Chodzież

Santander Bank Polska / oddział Chodzież
Nr konta 87 1090 1317 0000 0001 1967 0112

 

  • Opłata stała za pierwsze dziecko – 400,00 zł 100% opłaty stałej
  • Opłata stała za drugie dziecko – 240,00 zł 60% opłaty stałej.

Dzienna stawka żywieniowa to 10,00 zł Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu stawka ta jest zwracana.

Zajęcia dodatkowo płatne:
Zajęcia dodatkowe płatne w biurze dyrektora. Prosimy o nie uiszczanie opłaty za zajęcia dodatkowe na konto przedszkola.