Przedszkole Wesoły Smyk w Chodzieży

Historia, koncepcja pracy i inne informacje
Grupa Motylków - logo

Blisko 45 lat wkładu w wychowanie i rozwój najmłodszych dzieci w Chodzieży.
1976 – 2012 jako Miejskie Przedszkole nr 3,
od 2012 jako Przedszkole nr3 „Wesoły Smyk”.
Zapraszamy do zapoznania się z historią i misją naszego przedszkola.

Historia Przedszkola

Niepubliczne przedszkole Nr 3 „Wesoły Smyk” istnieje na bazie lokalowej Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży od roku 2012.

Do powstania Miejskiego Przedszkola Nr 3 przyczynili się: ówczesny Inspektor Oświaty i Wychowania Kazimierz Wiśniewski, Naczelnik Miasta Chodzieży Wojciech Nowaczyk i Dyrektorka wówczas Państwowego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży ś.p. Janina Szumińska.

Przedszkolem kierowały w latach:
1976 – 1991 ś.p. Janina Szumińska,
1991 – 1995 Halina Pachowicz,
1995 – 2010 mgr Łucja Słowik,
2010 – 2012 mgr Magdalena Pawłowska.

W ciągu 36 lat działalności przedszkole obejmowała różna struktura organizacyjna. Przez trzy lata, przedszkole pracowało, jako 4-oddziałowe, przez 32 lata, jako 5-oddziałowe oraz jeden rok, jako przedszkole 6-oddziałowe

Rok 2012 był przełomowy dla naszej placówki. Przestało bowiem istnieć przedszkole państwowe a jego miejsce zajęło przedszkole niepubliczne. Wiązało się to nie tylko ze zmianą organizacji pracy ale również z podniesieniem atrakcyjności oferty kierowanej do rodziców i ich dzieci.

Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna zawsze dbała o właściwy rozwój powierzonych im dzieci. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji było i jest gwarancją skuteczności i atrakcyjności oferty pedagogicznej.

Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Wesoły Smyk” kontynuuje najlepsze tradycje przedszkola państwowego. W okresie wakacyjnym organizujemy zajęcia adaptacyjne a w ciągu roku szkolnego zajęcia otwarte dla rodziców. W przedszkolu nadal istnieje teatr nauczycieli „Jarzębinka”. W okresie przedświątecznym organizowane są kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne a w okresie karnawału zachęcamy dzieci do wspólnej zabawy na balu. Zapraszamy również rodziców i dziadków do wspólnej zabawy podczas występów okolicznościowych i festynów rodzinnych. Włączamy się w akcje charytatywne i proekologiczne. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, rytmiki ale również rozszerzyliśmy ofertę o zajęcia z karate i baletu. Każda grupa realizuje również indywidualny program kółka zainteresowań.

Przedszkole posiada 5 sal zabaw z zapleczem sanitarnym oraz przestronny, otoczony zielenią ogród rekreacyjny, a także gabinet logopedyczno –metodyczno – biblioteczny, pokój nauczycielski, salę gimnastyczną oraz mini-muzeum regionu Wielkopolski.

Koncepcja Pracy Przedszkola

Pozytywne wyobrażenie o przyszłości naszej placówki wykreowane jest na podstawie wartości skierowanych na indywidualny rozwój osobowości dziecka. Aby urzeczywistniła się ta wizja, w codziennej pracy kierujemy się tym, by dziecko było podmiotem wszelkich działań, zgodnie z jego indywidualnym rytmem rozwoju oraz możliwościami psychicznymi, fizycznymi i intelektualnymi. Realizując naszą misję jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, wymagania i oczekiwania rodziców i środowiska, w ramach wzajemnej współpracy. Przedszkole nasze utożsamia się z najlepszymi tradycjami historycznymi, legendarnymi, regionalnymi i ekologicznymi.

Koncepcja << LINK DO POBRANIA

Fotogaleria – Przedszkole „Wesoły Smyk” w Chodzieży

Kadra Pedagogiczna

Nad całością procesu edukacyjnego czuwają wykwalifikowani nauczyciele, w większości nauczyciele dyplomowani, posiadający szeroką wiedzę dotyczącą pracy z małymi dziećmi, zaangażowani w problemy dydaktyczne i wychowawcze przedszkola, kreatywni, doskonalący się metodycznie, co przejawia się w podejmowaniu nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Nauczyciele pracujący w przedszkolu posiadają własne pasje i zainteresowania, co jest czynnikiem stymulującym rozwój dzieci, są otwarci na potrzeby dzieci, ale także konsekwentni w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

mgr Magdalena Pawłowska – dyrektor przedszkola

mgr Wiesława Kubiak – nauczyciel dyplomowany, wychowawca grupy Biedronek
mgr Adrianna Plewa – wychowawca grupy Żabek
mgr Olga Schiller – wychowawca grupy Pszczółek
mgr Agnieszka Kołacz – nauczyciel mianowany, wychowawca grupy Motyli, oligofrenopedagog
mgr Lidia Graczyk – wychowawca grupy Myszek
Oliwia Grochowalska – wychowawca grupy Żabek, Pszczółek, Motyli, Myszek, Biedronek

SPECJALIŚCI
mgr Małgorzata Kaczanowicz – fizjoterapeuta

PERSONEL POMOCNICZY – To osoby wspierające nauczycieli w ich codziennej pracy. Dbają o to by dzieci były uśmiechnięte, zjadały smaczne posiłki. Uczestniczą w zajęciach, spacerach oraz pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych, a dodatkowo z zapałem i wielką starannością dbają o czystość i porządek w przedszkolu.

lic. Paulina Pawłowska – pomoc nauczyciela
Alina Piątyszek – woźna oddziałowa
Maria Szumlicz – woźna oddziałowa
Wioletta Sadkowska – woźna oddziałowa
Grażyna Witkowska – woźna oddziałowa
Stefania Geisler – woźna oddziałowa

KUCHARKI – Dla pań kucharek ważne są gusta kulinarne naszych przedszkolaków, dlatego jedzenie jest nie tylko zdrowe, z zachowaniem diet żywnościowych, ale przede wszystkim urozmaicone, smaczne jak w kuchni domowej. Świeżutkie smakołyki przygotowują: Lucyna Pytel, Magdalena Brzezniak

PRACOWNICY GOSPODARCZY – codziennie dbają o wygląd terenu przedszkolnego, naprawiają popsuty sprzęt, zwracają uwagę na bezpieczeństwo dzieci i porządek w budynku przedszkolnym.
Sławomir Nowak
Patryk Pawłowski