„Babcia i Dziadek” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Pszczółek” realizowały temat „Babcia i Dziadek”

  • poznały utwory o babci i dziadku oraz wypowiadały się na ich temat
  • dowiedziały się, w jaki sposób można okazywać miłość i wdzięczność najbliższym
  • zaprezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi, m.in. śpiew piosenek, taniec, recytację wierszy
  • doskonaliły umiejętności matematyczne związane z porównywaniem długości oraz starały się właściwie posługiwać określeniami: długi, dłuższy, krótki…
  • wykonały niespodziankę dla babci i dziadka oraz portret babci i dziadka
    z wykorzystaniem techniki orgiami płaskie z koła
  • rozwijały sprawność dłoni oraz umiejętność skupienia uwagi i dokładnego wykonywania poleceń
  • upewniły się, że każdy ma swoje prawa i należy je szanować