„Bale w Karnawale”- tydzień w grupie Myszek

W tygodniu od 26 stycznia do 2 lutego realizowaliśmy tematykę związaną z Karnawałem. Przedszkolaki:

  • utrwalały zwyczaje i tradycje karnawałowe
  • układały z liter wyraz karnawał
  • rozwijały umiejętność starannego kolorowania
  • doskonaliły umiejętność porównywania długości
  • układały wstążki w kolejności od najdłużej lub od najkrótszej
  • segregowały balony ze względu na kolor i przeliczały je
  • uczestniczyły w zabawie ruchowej z balonami i maskami karnawałowymi
  • układały maski według wielkości  
  • dopasowywały maski do odpowiedniego stroju karnawałowego
  • wykonały pracę plastyczną „Maska Karnawałowa”